Gabiony i ich wpływ na środowisko


ogrodzenie gabionowe
nowoczesne kamienne ogrodzenie
Mury oporowe

Budując dom lub przebudowując ogród, zwykle szukamy jak najlepszej ceny za towar. Często nie uwzględniamy innych ważnych właściwości materiałów, takich jak przyjazność dla środowiska, trwałość czy bardziej celowe zastosowanie. A co, jeśli mamy możliwość połączenia wszystkich czterech właściwości w jedno rozwiązanie?

Czy jest w ogóle możliwe, aby wybrać najbardziej ekonomiczną alternatywę, która ma 50-letnią trwałość, ponadczasowy wygląd i pozytywny wpływ na środowisko?

Mowa o gabionach, konstrukcjach z drutu wypełnionych kamieniem naturalnym, które są stosowane w budownictwie od czasów Leonarda da Vinci. Po raz pierwszy zastosowano je do budowy fundamentów dla Castello Sforzesco w Mediolanie.

Przyjrzyjmy się wspólnie ekologicznym i praktycznym korzyściom, jakie dają nam gabiony.

Przemysł budowlany jest jednym z głównych sektorów przyczyniających się do degradacji środowiska. Dlatego niezwykle ważne jest skupienie się na stosowaniu materiałów, które pomagają rozwiązywać problemy środowiskowe związane z coraz bardziej rozwijającą się branżą budowlaną.

Wymierne badania wykazały, że emisja dwutlenku węgla przez gabiony jest o 80% niższa niż w przypadku betonu. Udało się to osiągnąć dzięki ekologicznemu, przyjaznemu dla środowiska procesowi produkcyjnemu oraz materiałom użytym do produkcji gabionów. Gabiony przyczyniają się do długoterminowego zrównoważenia środowiska na kilka sposobów:

• Możliwość stuprocentowego recyklingu gabionów jest niezbitym dowodem na to, że mają one duże znaczenie dla środowiska naturalnego naszej planety. Stal używana do ich produkcji jest najczęściej na świecie poddawanym recyklingowi materiałem. Ponad 90% zużytej stali podlega recyklingowi, dzięki czemu można ją ponownie wykorzystać do produkcji samochodów, konstrukcji budowlanych, maszyn lub opakowań. Dla porównania, nieco ponad 30% wszystkich tworzyw sztucznych produkowanych w UE jest poddawanych recyklingowi, co stanowi znacznie niższy wskaźnik w porównaniu ze stalą. Drugim i najważniejszym składnikiem budowlanym gabionów jest kamień. Jest on bezpośrednio zwracany naturze i w ten sposób uzupełnia oszczędny proces recyklingu gabionów bez żadnych skutków ubocznych.

• Bezpośrednią konsekwencją globalnego ocieplenia i postępującego wylesiania jest bardzo zwiększone ryzyko erozji gleby i związanych z nią powodzi. Poziom wód oceanicznych i powierzchniowych stale się podnosi, a gleby łatwo ulegają erozji na skutek wylesiania i osuwania się ziemi. Gabiony stanowią rozwiązanie obu tych problemów jednocześnie. Pomagają one stabilizować zbocza, wzmacniać brzegi rzek i zapobiegać powodziom. Tworzą one elastyczne, ale przede wszystkim przepuszczalne ściany oporowe, które nie uniemożliwiają dalszego przepływu małych strumieni wód gruntowych. Betonowe mury zmieniają kierunek tych przepływów i w ten sposób nieodwracalnie zakłócają naturalny ekosystem w tym rejonie. Z tego powodu gabiony coraz częściej zastępują nieekologiczne betonowe ściany oporowe i ogrodzenia, przyczyniając się w ten sposób do odtworzenia naturalnego ekosystemu naszego krajobrazu. Jeśli w pobliżu Twojej posesji znajduje się staw lub rzeka, albo strome zbocze, ściana gabionowa jest idealnym i praktycznym rozwiązaniem chroniącym Twój dom i ogród przed ewentualnymi powodziami i osunięciami ziemi.

• We współczesnym świecie transport jest jedną z głównych przyczyn, które w znacznym stopniu zmieniają nasze środowisko. Miliony kilometrów dróg i autostrad w różnorodnym terenie nie zawsze wymagają użycia ogromnych ilości betonu. Zastosowanie gabionów do umocnienia brzegów wzdłuż autostrad umożliwia roślinom zapuszczanie korzeni zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz, co w znacznym stopniu przyczynia się do ich stabilności. Liście tych roślin pomagają zmniejszyć ilość dwutlenku węgla w powietrzu powodowanego przez spaliny samochodowe. Niestety, natura nie może tego zrobić na betonowych ścianach.

Gabiony spełniają najsurowsze kryteria dotyczące stosowania materiałów budowlanych w przyrodzie. Z tego powodu są one często jedyną możliwością zmiany kształtu krajobrazu w rezerwatach przyrody, parkach i obszarach chronionych, gdzie obowiązuje najwyższy poziom ochrony przyrody. Na takich obszarach należy w sposób jak najbardziej delikatny i wrażliwy ingerować w rzeźbę terenu.

• Konstrukcje gabionowe są odpowiednim rozwiązaniem architektonicznym dokładnie tam, gdzie warunki terenowe, projektowe i wymogi miejskie nie pozwalają na zastosowanie ścian betonowych.

Na koniec nie można zapomnieć o być może najważniejszej właściwości gabionów, jaką jest ich wysoka trwałość. Połączenie dwóch niezwykle trwałych materiałów (stali i kamienia) w połączeniu z wysokiej jakości obróbką powierzchniową sprawia, że gabiony wytrzymują nawet najbardziej wymagające warunki bez znaczących zmian kształtu i wyglądu przez co najmniej 50 lat. W dłuższej perspektywie jest to więc najtańszy sposób tworzenia murów oporowych i realizacji projektów ogrodowych.

GabionyLemon – Nasza firma jest największym producentem koszy gabionowych i ogrodzeń gabionowych na Słowacji.

 

© 2024 GabionyLemon.pl | Umieszczanie treści na innych stronach, ich rozpowszechnianie przez prasę i inne media podlega prawu autorskiemu i jest możliwe tylko za pisemną zgodą LEMON trade s.r.o.

Stworzone przez FúúDobre

Bezpieczna płatność

Visa, Maestro, MasterCard, Google Trusted Store